Ik legĀ op professionele, integere en discrete wijze uitvaartdiensten op foto vast. Ik kom als dat voor u mogelijk cq wenselijk is eerst met u praten over uw wensen over de fotografie voor uw nabestaande, dit kan natuurlijk ook de uitvaartverzorger zijn.

Afhankelijk van deze wensen kan de gehele uitvaart worden vastgelegd, of een bepaald gedeelte van de uitvaart: alleen de ceremonie in kerk of aula of alleen de begrafenis of crematie.

Normaliter worden rondom en tijdens de uitvaart vooral de belangrijke momenten op de gevoelige plaat vastgelegd, denk aan het moment van kistsluiting en het moment dat de kist uit huis of rouwcentrum komt, het dragen van de kist, de kerkdienst, de sprekers, de begraafplaats, de condoleances. Niet de rouwe emoties van de nabestaanden. De opgebaarde overledene wordt alleen gefotografeerd op verzoek van de nabestaande.

Discreet aanwezig
De fotograaf is discreet aanwezig en zal zeker niet dat in beeld brengen wat U niet wenst. Als mensen aangeven niet in beeld te willen, zal dat natuurlijk worden gerespecteerd. Wij werken ook zo veel mogelijk met het aanwezige natuurlicht en proberen hinderlijk flitsen geheel of tot een minimum te beperken.

Tip
Het verdient aanbeveling om te (laten) melden dat er op verzoek van de familie wordt gefotografeerd. De bezoekers zullen de aanwezigheid van de fotograaf dan beter begrijpen.