Regelgeving Dronevluchten

Als opdrachtgever wilt u zich ervan verzekeren dat het door u ingeschakelde dronepiloot professionaliteit en veiligheid hoog in het vaandel draagt en dat uw aansprakelijkheden goed zijn afgedekt. Er is voor dronevluchten behoorlijk wat wetgeving van toepassing.

In Nederland is commercieel dan wel bedrijfsmatig vliegen met drones alleen toegestaan als de piloot ( dronevlieger ) een vergunning heeft. Ik mag met mijn ROC-Light vergunning vluchten uitvoeren met RPAS lichter dan 4 kilo. De ROC-Light operators mogen niet hoger dan 50 meter, verder dan 100 meter van zichzelf, en niet dichterbij dan 50 meter tot aan bebouwing en mensen vliegen.

Het vliegen met drones wordt in Nederland gelijkgesteld aan al het andere luchtvaartverkeer, met de bijkomende veiligheidseisen en regelgeving. De Drone Operator moet overigens wel altijd ál het andere luchtverkeer voorrang verlenen. Bedrijven mogen een drone enkel en alleen gebruiken als zij minmaal een ROC-Light vergunning hebben ontvangen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Wees voorzichtig met het inhuren van een hobby piloot!
Een hobby piloot mag NIET commercieel vliegen en is NIET verzekerd!
Overtreding kan een hoge boete tot het gevolg hebben!
Boetes kunnen ook achteraf worden opgelegd!

Verzekering
Mijn drone vluchten die ik zakelijk uitvoer vallen onder mijn verzekering die onderdeel is van mijn ROC-Light vergunning. De verzekering moet voldoen aan de Europese verordening  (inclusief molest en kaping).

Let op uw aansprakelijkheid, deze kan enorm zijn bij een ongeval met drones! De aansprakelijkheidsdekking van een drone operator is in mijn geval één miljoen euro.  

Toezicht
In sommige gebieden moet ook een ROC-Light piloot een waarnemer bij zich hebben die het luchtruim controleert tijdens de vlucht.

Weeromstandigheden
Het kan zijn dat het door het weer niet gevlogen kan worden omdat het TE hard waait of regen. De dronevlucht zal dan verplaatst worden naar een later moment, de vliegveiligheid gaat altijd VOOR.

KP-index
Naast het actuele weer is ook een ander natuurfenomeen wat ik in de gaten moet houden voordat ik gaan vliegen met je drone: de zonneactiviteit. Deze kan namelijk van invloed op het GPS-ontvangst. De mate van verstoring als gevolg van zonneactiviteit wordt uitgedrukt middels de geomagnetische activiteitsindex, of Kp-index.

Met het blote oog lijkt de zon een rustig, constant schijnend cirkeltje, maar niets is minder waar: net als iedere ster stoot de zon continu elektromagnetisch geladen plasmadeeltjes uit haar kern de ruimte in. Soms gaat dat gepaard met hevige uitbarstingen, ook wel zonnevlammen genoemd. Tijdens zo’n uitbarsting worden er extra veel deeltjes de ruimte in geslingerd. 

Hier mee zou een zogenoemde fly-away kunnen voorkomen en dat willen ik uiteraard niet. Index vanaf 5 en hoger is een NO-GO.