Regelgeving Dronevluchten

Als opdrachtgever wilt u zich ervan verzekeren dat het door u ingeschakelde dronepiloot professionaliteit en veiligheid hoog in het vaandel draagt en dat uw aansprakelijkheden goed zijn afgedekt. Er is voor dronevluchten behoorlijk wat wetgeving van toepassing.

In Nederland is commercieel dan wel bedrijfsmatig vliegen met drones alleen toegestaan als de piloot ( dronevlieger ) een vergunning heeft. Ik mag met mijn ROC-Light vergunning vluchten uitvoeren met RPAS lichter dan 4 kilo. De ROC-Light operators mogen niet hoger dan 50 meter, verder dan 100 meter van zichzelf, en niet dichterbij dan 50 meter tot aan bebouwing en mensen vliegen.

Het vliegen met drones wordt in Nederland gelijkgesteld aan al het andere luchtvaartverkeer, met de bijkomende veiligheidseisen en regelgeving. De Drone Operator moet overigens wel altijd ál het andere luchtverkeer voorrang verlenen. Bedrijven mogen een drone enkel en alleen gebruiken als zij minmaal een ROC-Light vergunning hebben ontvangen van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Wees voorzichtig met het inhuren van een hobby piloot!
Een hobby piloot mag NIET commercieel vliegen en is NIET verzekerd!
Overtreding kan een hoge boete tot het gevolg hebben!
Boetes kunnen ook achteraf worden opgelegd!

Verzekering
Mijn drone vluchten die ik zakelijk uitvoer vallen onder mijn verzekering die onderdeel is van mijn ROC-Light vergunning. De verzekering moet voldoen aan de Europese verordening  (inclusief molest en kaping).

Let op uw aansprakelijkheid, deze kan enorm zijn bij een ongeval met drones! De aansprakelijkheidsdekking van een drone operator is in mijn geval één miljoen euro.  

Toezicht
In sommige gebieden moet ook een ROC-Light piloot een waarnemer bij zich hebben die het luchtruim controleert tijdens de vlucht.

Weeromstandigheden
Het kan zijn dat het door het weer niet gevlogen kan worden omdat het TE hard waait of regen. De dronevlucht zal dan verplaatst worden naar een later moment, de vliegveiligheid gaat altijd VOOR.

Share Button