Bij een portret gaat het altijd om een afbeelding. Een beschrijving van iemands uiterlijk in woorden valt er niet onder. Aan welke regels u zich moet houden, hangt ervan af of een portret is gemaakt in opdracht van de geportretteerde.

Afbeeldingen van bekende personen
Een bekende persoon, zoals een popster of een sporter, kan geld verdienen met zijn portret. U hebt daarom zijn of haar toestemming nodig als u zijn portret wilt gebruiken voor reclame.

Nieuwsfoto’s
Nieuwsfoto’s in kranten en tijdschriften zijn een uitzondering als het om portretrecht gaat. Deze vallen onder de vrijheid van nieuwsvoorziening. Het is vaak lastig beoordelen of iets nieuwsvoorziening of commercieel gebruik is.

Wij leveren foto’s en het auteursrecht conform afspraak.

Wilt u foto’s gebruiken voor commerciele doeleinde dient u ZELF het portretrecht met de geportretteerden te regelen.

U dient hier rekening mee te houden!