De ILT ziet in deze coronatijd meer dronebeelden verschijnen in de media en op social media. De inspectie krijgt ook geregeld vragen over het toenemend gebruik van drones in de openbare ruimte. Met het mooie weer en de rust is het aantrekkelijk om naar buiten te gaan en met een drone te gaan vliegen. De inspectie vraagt mensen wel om met hun drones afstand te bewaren en benadrukt dat vliegen boven aaneengesloten bebouwing niet is toegestaan. De reguliere regels zijn nog steeds van kracht.

Zakelijk gebruik van drones
Gebruikt u een drone voor zakelijke doeleinden en verdient u er geld mee, dan heeft u een vergunning nodig. U bent bijvoorbeeld een ondernemer die drone-diensten aanbiedt aan anderen, zoals media, politie, andere overheden, commerciële instanties. Informatie over welke vergunning(en) u dan nodig heeft vindt u op de pagina Welke vergunning heb ik nodig voor mijn drone.

De ILT ziet toe op een juist gebruik van drones bij beroepsmatig gebruik. De regels voor dat gebruik vindt u op de pagina Regels voor zakelijk gebruik drone.

Particulier gebruik van drones
Gebruikt u uw drone puur als hobby zonder er geld aan te verdienen, dan heeft u geen vergunning nodig. Voor particulieren die met drones vliegen gelden deze regels.

De gebruiker van de drone (de piloot) mag hem niet laten vliegen boven mensen of bebouwing en hij mag hem niet hoger laten gaan dan 45 meter. De piloot moet zijn luchtvaartuig altijd in het zicht houden. De politie ziet op dit gebruik toe.

Voor recreatieve dronegebruikers is een app ontworpen. Via deze app kunnen zij hun vluchtplanningsactiviteiten invullen. De indiener ontvangt dan informatie over waar de drone veilig kan vliegen. Hier vindt u de regels voor recreatief gebruik. 

Bron: ILENT

Dronebeelden nodig ? Gertjan Koster Fotografie beschikt over de juiste papieren om uw vluchten legaal uit te mogen voeren. Neem contact op en we kijken samen naar de mogelijkheden. Voorbeelden :